Informacja dotycząca dystrybucji worków na odpady komunalne – Gmina Chorkówka