Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie art.38 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 2, ust. 2 a i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w związku z art. 2 a ust. 1 i 2 oraz art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza I Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność GMINY CHORKÓWKA – PDF