LI sesja nadzwyczajna VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

z w o ł u j ę

LI sesję nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 21 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 1515

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
    – w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
    – w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
  3. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła