Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert – Gmina Chorkówka