Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu – Gmina Chorkówka