Kolejny ranking, w którym gmina zajmuje wysoką pozycję

Tym razem w „Nowinach” opublikowano ranking „Złota setka Gmin” opracowany na podstawie danych z 2016 roku. Analizowane były takie dane jak: dochody i wydatki własne ogółem i na 1 mieszkańca, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem i na 1 mieszkańca, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców,  itd.

W kategorii gmin wiejskich na 110 gmin Gmina Chorkówka zajęła 28 miejsce.

Szczegółowy ranking