Informacja dla osób biorących udział w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”

Szanowni Państwo,

w związku z dezinformacją, która pojawiła się na jednym z lokalnych portali internetowych, dotyczącą terminu wpłaty zaliczki, chcielibyśmy poinformować, że nieprawdą jest że wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do 15 grudnia 2017 r. wpłacić zaliczkę, a w przypadku braku wpłaty zostaną wykluczeni z projektu. O tym, do jakiego terminu obowiązuje wpłata, uczestnicy projektu są informowani indywidualnie w piśmie przekazanym w dniu podpisywania umowy użyczenia.