Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o zamówieniu publicznym – Gmina Chorkówka