Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej – Gmina Chorkówka