Ponad 2 miliony zł dla gminy na rozwój infrastruktury sportowej!  

Gmina Chorkówka otrzymała 2.065.300 zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – pilotaż 2017 i znalazła się wśród 71 samorządów z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie do rozwoju infrastruktury sportowej.

Od kilku tygodni możemy obserwować prace związane z budową kompleksu boisk sportowych w Chorkówce. 5 listopada br. informowaliśmy Państwa o tym, że gmina uzyskała blisko 700 tys. dofinansowania na budowę boiska lekkoatletycznego, które jest częścią tego kompleksu (tu więcej informacji). Ponadto na kompleks składają się także: boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, tenisa i mini koszykówkę, a także budynek zaplecza dla sportowców. Na budowę tych obiektów gmina pozyskała kolejne środki zewnętrzne, tym razem wysokości ponad 2 mln. zł. W tej chwili mogę z nieukrywaną radością powiedzieć, że udało nam się pozyskać już niemal 50% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji – powiedział Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka.

Dla przypomnienia  na kompleks boisk składać się będą:

  • bieżnia 400 m ze skocznią w dal i do trójskoku,
  • skocznia wzwyż i rzutnia do pchnięcia kulą,
  • boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej,
  • boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkową, tenisa i mini koszykówkę,
  • budynek dla sportowców z węzłami sanitarno – szatniowymi,
  • przy boisku piłkarskim zamontowane zostaną dwie trybuny, każda na 109 miejsc siedzących,
  • przy boisku wielofunkcyjnym ustawione będą dwie trybuny, każda na 28 miejsc,
  • siłownia zewnętrzna,
  • oświetlenie i monitoring obiektu,
  • mała architektura ( w tym ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, ciąg pieszo-komunikacyjny).