Notatka służbowa z przeprowadzenia procedury na dostawę sprzętu przeznaczonego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – Gmina Chorkówka