Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia usług opiekuńczych

Zarządzenie Nr 0050.1.92.2017
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia usług opiekuńczych

Zarządzenie Nr 0050.1.92.2017