Informacja z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych

Informacja z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn.:

„Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz zintegrowanie dostarczonych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – Aktywna tablica”,

Informacja