Zaproszenie do wskazania osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Komisja Konkursowa zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2018 roku”.

Zaproszenie