Wyłączenie odcinka drogi z ruchu

Starosta krośnieński informuje, że w związku z prowadzonym zadaniem pn. „Remont drogi powiatowej Dobieszyn-Świerzowa Polska-Szczepańcowa”, dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi , w dniach 13 i 14 listopada br. w godz. 8.00-17.00 wyłączony będzie z ruchu odcinek  ul. Szkolnej w Szczepańcowej.