Obchody Święta Niepodległości w Gminie Chorkówka

W Gminie Chorkówka 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzono 12 listopada w Bóbrce. Organizatorami uroczystości byli:  Parafia w Bóbrce, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce wchodząca w skład Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, Gmina Chorkówka, organizacje działające w Bóbrce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym. Mszę Św. koncelebrowaną odprawił ks. Prałat Jan Luchowski w asyście ks. dr Wacława Sochy proboszcza Parafii Zręcin oraz ks. Stanisława Babiarza proboszcza Parafii Bóbrka. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych szkół podstawowych, gimnazjów i Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Chorkówka na cmentarz parafialny w Bóbrce na czele z kapelą ludową „Ropiorze”.

Wieńce i kwiaty pod krzyżem złożyły delegacje: Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Samorząd Powiatu Krośnieńskiego reprezentowali: Kazimierz Gładysz Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Monika Subik – Radna Powiatu Krośnieńskiego, władze samorządowe Gminy Chorkówka – Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Andrzej Koniecki Wójt Gminy, oraz Dariusz Bator Zastępca Wójta, komisarz Jerzy Szwast Komendant Komisariatu Policji w Dukli i starszy aspirant Grzegorz Nawracaj, w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie wiązankę złożył młodszy brygadier Paweł Wilk, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chorkówce w osobach: Adam Łukaszewski – komendant gminny, Zbigniew Firlej i Krzysztof Kozielec, Marcin Szczur reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz  Nowej Konstytucji KUKIZ 15, Zarząd Gminny PSL w Chorkówce w osobach: Wiesława Munia, Ilona Czajkowska i Zdzisław Munia, a także delegacje z Bóbrki: Helena Nowak – dyrektor szkoły z uczniami, Stanisław Czarnota – sołtys z Czesławem Majchrzakiem – członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka oraz Edytą Dywan druhną OSP Bóbrka. Druga część uroczystości miała miejsce w sali Domu Ludowego. Dzieci i młodzież z  Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce pod kier. nauczycieli Teresy Jasłowskiej i Renaty Cichoń przedstawiła montaż słowno – muzyczny. Zgromadzona publiczność mogła również wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu laureatów Gminnego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej. Na scenie zaprezentowali się: Zuzanna Szydło, Weronika Wietecha, Anna Kopacz, Aleksandra Wierdak, Emilia Wierdak, Adam Gonet i Daria Samborowska. Pieśni patriotyczne zaśpiewali także: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” oraz Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” z towarzyszeniem Kapeli Ludowej Ropiorze. Na zakończenie uroczystości na scenie wystąpił Zespół MICHAEL z Krakowa prezentując pieśni patriotyczne we własnej aranżacji.
W uroczystości udział wzięli również: Wioletta Klimek – sekretarz gminy, Anna Lula – skarbnik gminy, radni Gminy Chorkówka – Mieczysław Czelny, Krzysztof Markiewicz, Zofia Munia, Andrzej Wierdak, Bogumił Świątek, dyrektorzy szkół: Elżbieta Borek, Aneta Munia – Skrzęta, Małgorzata Wojtas, Małgorzata Pelczar, Włodzimierz Paluch, Mirosław Guzik, Paweł Przetacznik, Roman Skowron, nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, prezesi OSP, sołtysi, prezesi stowarzyszeń, przewodniczące KGW oraz mieszkańcy.

Tekst: GOK Chorkówka

FOTO: Gmina Chorkówka