Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich przeprowadzana została ekspertyza dendrologiczna, na podstawie której ustalono zakres prac. Konserwacją i pielęgnacją objęto: pomnik przyrody w Zręcinie – dąb szypułkowy, w Zręcinie – lipa szerokolistna, w Bóbrce – lipa drobnolistna, w Draganowej – dąb szypułkowy, pomnik przyrody w Kopytowej, lipa w parku zabytkowym w Kobylanach i zgrupowanie 8 dębów szypułkowych w parku zabytkowym w Kobylanach. Koszt całkowity zadania wyniósł  39.990,00. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  w wysokości  90 % kosztów wykonania zadnia.