Zawiadomienie Starosty Krośnieńskiego o możliwości wglądu do Projektu Operatu Opisowo-Kartograficznego dla obrębu ewidencyjnego Szczepańcowa

Starosta Krośnieński informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO
dla obrębu ewidencyjnego: SZCZEPAŃCOWA (180701_2.0011)
w jednostce ewidencyjnej: CHORKÓWKA (180701_2).

Zawiadomienie – treść