Starosta Krośnieński informuje o wyłożeniu PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

Starosta Krośnieński informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

dla obrębu ewidencyjnego:  SZCZEPAŃCOWA (180701_2.0011)

w jednostce ewidencyjnej: CHORKÓWKA (180701_2).

INFORMACJA