XII Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich

21 października br. odbyła się XII Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich. Tym razem gospodarzami biesiady byli członkinie i członkowie KGW Bóbrka, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka oraz Zespół Śpiewaczy Bobrzanie, oczywiście przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. W tym dniu miały miejsce trzy ważne wydarzenia, 80-lecie KGW Bóbrka, 20-lecie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka oraz 10-lecie Zespołu Śpiewaczego Bobrzanie.  Jak to bywa przy Jubileuszach były wspomnienia, referaty dotyczące działalności wszystkich Jubilatów, a także moc serdecznych życzeń. Dopisali także goście. Zarówno reprezentacje władzy powiatowej, lokalnej jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Gościom czas umilili młodzi artyści z Grupy Wokalno-Teatralnej działającej przy GOK w Chorkówce, a także muzycy z zespołu NO NO. XII Biesiada KGW upłynęła pod znakiem wspomnień i dobrej zabawy.