Informacja o wyborze Wykonawcy z wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka – Gmina Chorkówka