Nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli

To już jedenaste spotkanie Wójta Gminy Chorkówka, który z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył nauczycielom oraz dyrektorom szkół i przedszkoli nagrody. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 października br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Była to okazja do złożenia podziękowań, życzeń a także rozmowy z ludźmi, którzy dbają nie tylko o edukację naszych dzieci. Troszczą się także o ich rozwój, bezpieczeństwo, sprawność fizyczną a często także rozwijanie pasji i talentów. Wójt, który także był nauczycielem i dyrektorem szkoły, doskonale wie z jakimi trudnościami borykają się pedagodzy, których praca nie zawsze jest doceniana.

W tym szczególnym dla nauczycieli dniu, miało miejsce jeszcze inne wydarzenie. Ks. Adam Pakosz – nauczyciel religii Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, który w sierpniu br. uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, złożył ślubowanie.

Mimo że już Dzień Edukacji za nami jeszcze raz składamy wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych życzenia wielu pomyślności, zadowolenia z pracy, sukcesów zawodowych a także cierpliwości i tego, by czuli że ich praca jest ważna i doceniana zarówno przez uczniów jak i ich rodziców czy opiekunów.

Tegoroczni nagrodzeni dyrektorzy to:

Elżbieta Borek- Zespół Szkół w Chorkówce

Aneta Munia-Skrzęta – Szkoła Podstawowa w Draganowej

Bogusława Zajączkowska-Cebula  – Szkoła Podstawowa w Faliszówce

Małgorzata Wojtas- Szkoła Podstawowa w Kobylanach

Włodzimierz Paluch – Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Roman Skowron – Szkoła Podstawowa w Żeglcach

Wacław Kamiński – Gimnazjum w Świerzowej Polskiej

Paweł Przetacznik – Gimnazjum w Zręcinie

Nagrodzeni nauczyciele:

Anna Błaż- Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce

Maria Paluch- Zespół Szkół w Chorkówce

Magdalena Kopacz – Szkoła Podstawowa w Kobylany

Ewa Matelowska – Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Tomasz Munia- Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Genowefa Więcek – Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Małgorzata Stefanik – Szkoła Podstawowa w Leśniówce

Małgorzata Jasłowska – Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej

Mariola Jabłecka – Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej

Joanna Brzozowska-Kuchta – Szkoła Podstawowa w Zręcinie

Przemysław Guzik – Szkoła Podstawowa w Żeglach

Ewa Arciszewska-Nowak – Szkoła Podstawowa w Żeglcach

Artur Jasłowski- Gimnazjum w Świerzowej Polskiej

Krzysztof Krężałek – Gimnazjum w Świerzowej Polskiej

Monika Szymczakowska –Gimnazjum w Świerzowej Polskiej

Piotr Brzeziński – Gimnazjum w Zręcinie

Katarzyna Dołęgowska – Gimnazjum w Zręcinie

Bogusława Krzysik – Gimnazjum w Zręcinie

Karolina Sznajder – Gimnazjum w Zręcinie

Magdalena Gefert – Samorządowe Przedszkole w Zręcinie