Informujemy mieszkańców – uczestników projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej

Informujemy mieszkańców – uczestników projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, że od 17 października br. pracownicy Urzędu Gminy Chorkówka rozpoczną inwentaryzację zestawów solarnych zamontowanych na Państwa budynkach lub innych nieruchomościach.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie pracownikom wejścia na posesję oraz do Państwa domów, celem potwierdzenia funkcjonowania zamontowanego w ramach projektu zestawu solarnego.

Obowiązki związane z inwentaryzacją wykonywane będą przez pracowników w dni robocze w godzinach popołudniowych a także w weekendy.

Inwentaryzacja jest obowiązkowym elementem, zagwarantowanym w zawartej przez Państwa umowie uczestnictwa w projekcie. Dokonywana jest przez pracowników Urzędu z uwagi na fakt, iż zestawy solarne przez okres 5 lat od chwili ich zamontowania, stanowią majątek Gminy Chorkówka.