Informacja z otwarcia ofert na dostawę sprzętu elektronicznego – Gmina Chorkówka