700 tys. dofinansowania dla Gminy Chorkówka

Pierwsze kroki związane z budową kompleksu boisk sportowych podjęte zostały już w 2014 roku. Wtedy to zrodził się pomysł, a raczej potrzeba rozbudowy infrastruktury sportowej na terenie gminy. Taką potrzebę wyrażali mieszkańcy gminy, dyrektorzy, nauczyciele wychowania fizycznego, czy też członkowie miejscowych klubów sportowych. Pierwszym etapem był zakup działek, a następnie opracowanie dokumentacji i szereg działań zmierzających do pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę. Dzisiaj możemy poinformować państwa o kolejnym ważnym dla tej inwestycji fakcie. Gmina otrzymała 700 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę stadionu lekkoatletycznego. W ramach Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017 dofinansowanie uzyskało 55 samorządów z całej Polski. Stadion wchodził będzie w skład kompleksu boisk sportowych w Chorkówce. Ponadto, oprócz stadionu lekkoatletycznego powstanie boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy sztucznej o wymiarze pola gry 66 x 105 m, boisko wielofunkcyjne z polem gry do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa, mini koszykówki, siłownia zewnętrzna, budynek zaplecza dla sportowców.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta 28.06.2017 r., zakończenie zadania planowane jest na trzeci kwartał 2018 r.

Wyposażenie stadionu lekkoatletycznego:

bieżnia lekkoatletyczna okrężna o dł. 400 m (4 tory okrężne, 6 torów prostych); szerokość toru wynosić będzie 1,22 m,
skocznia wzwyż; zlokalizowana w północnym zakolu bieżni,
dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem jednokierunkowym; dł. rozbiegu wykonywanego z bieżni wynosi 39,43 m dla trójskoku i 49,61m dla skoku w dal, szer. toru 1,22m,
rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki ceglanej; sektor rzutów stanowi wycinek koła o promieniu 23 m i kącie 34,92 m.

Mała architektura: 5 ławek parkowych z oparciem, 8 szt. koszy na śmieci, dwa 6-stanowiskowe stojaki na rowery, tablice informacyjne. Wykonane zostanie także oświetlenie i monitoring obiektu.

Kompleks boisk sportowych wraz z całym wyposażeniem będzie przeznaczony na potrzeby treningów, jak i realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz wszelkich zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Taki kompleks boisk to ogromna zachęta zarówno dla dzieci i młodzieży jak i starszych mieszkańców naszej gminy do aktywności fizycznej. Już teraz widzimy spore zainteresowanie różnymi sportami, ten kompleks będzie dawał możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportu – powiedział Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Kreowaniu postaw zdrowego stylu życia muszą towarzyszyć działania zmierzające do powstania odpowiedniego zaplecza i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu. Koszty związane z budową obiektu sportowego to pieniądze zainwestowane w zdrowie i pasje mieszkańców gminy Chorkówka – dodaje Wójt Gminy Chorkówka.