XLVII nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XLVII nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
    • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia wykonania umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła