Rozeznanie rynku na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu

Rozeznanie rynku  – na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Chorkówka.

Rozeznanie cenowe

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3 – część 1

załącznik nr 3 – część 2