Informacja z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych – Gmina Chorkówka