120 lat OSP w Szczepańcowej

Tradycją od 1977 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej stało się organizowanie co 10 lat uroczystości jubileuszowych z okazji okrągłych rocznic istnienia. Pierwszą dużą imprezę zorganizowano w jednostce w dniu 17 lipca 1977 roku z okazji 80 rocznicy jej istnienia, podczas której tutejsza OSP otrzymała pierwszy sztandar. Z kolei w 1988 roku uroczyście świętowano Jubileusz 90-lecia działalności, kiedy to sztandar jednostki odznaczony został złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Szczególny wymiar i charakter miała uroczystość obchodów Jubileuszu 100-lecia działalności, zorganizowana w dniu 24 sierpnia 1997 roku. Wtedy jednostka otrzymała nowy sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Szczepańcowej, który następnie udekorowany został najwyższym strażackim odznaczeniem „Złotym Znakiem Związku”. Kolejna historyczna data w wieloletniej, bogatej historii naszej OSP to dzień 26 sierpnia 2007 r. W tym dniu strażacy jednostki świętowali kolejny piękny Jubileusz, tym razem 110-ej rocznicy jej założenia z udziałem dostojnych gości. Dzień 2 września 2017 r. przejdzie do historii jednostki jako kolejna ważna data, tym razem obchodów 120-lecia jej działalności – powiedział Kazimierz Gładysz podczas Jubileuszu.

To niezwykłe dla wsi Szczepańcowa wydarzenie zgromadziło wielu wspaniałych gości. Uroczystość 120 – lecia rozpoczęła się mszą święta odprawioną w Kościele parafialnym przez księdza proboszcza Mirosława Grendusa  oraz  Krajowego  Kapelana  Strażaków ks. st. bryg. dr Jana Krynickiego, Kapelana  Strażaków   Małopolskich ks. mł. bryg. Władysława Kuligi, Kapelana  KW PSP  w Rzeszowie ks. Pawła  Samborskiego oraz Kapelana Strażaków Powiatu Dębickiego ks. Józefa Jasiurkowskiego. Po mszy goście a także jubilaci przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Miejsce Piastowe udali się na plac przy budynku OSP , gdzie kontynuowano Jubileusz. Kaźmierz Gładysz Prezes OSP Szczepańcowa powitał gości oraz przedstawił krótki rys historyczny jednostki. Powiedział o najważniejszych wydarzeniach, przedstawił także trochę statystyk dotyczących wyjazdów i interwencji. Ze wzruszeniem wspominał kolegów, których nie ma już wśród jubilatów, a byli dla jednostki bardzo ważni.  Następnie głos zabierali goście, którzy gratulowali wszystkim druhom z OSP Szczepańcowa, życzyli dalszej owocnej pracy i niesłabnącego zapału do pełnienia tej ważnej dla gminnej społeczności misji.

Jubileusz był także okazją do odznaczenia zasłużonych  członków OSP, którzy poświęcają swój czas na to, by służyć dla dobra innych ludzi.

Odznaczeni zostali:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Paweł Hac, Krzysztof Markiewicz, Lucjan Szczur, Mieczysław Żywiec.

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:

Krzysztof Wiśniowski.

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:

Adam Kurdziel.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

Magdalena Hac, Bartosz Kurdziel, Kamil Kurdziel, Roland Liberacki, Mateusz Majkut, Natalia Matelowska oraz Maciej Nizianty.

Za wysługę 50 lat:

Zbigniew Gładysz, Bolesław Krzywda, Mieczysław Wawszczak, Wacław Żołna.

Za wysługę 40 lat:

Wojciech Bałuka, Adam Hejnar, Stefan Kozubal, Marek Krzywda, Stanisław Marchewka, Marian Markiewicz, Jan Ziomek.

Za wysługę 35 lat:

Kazimierz Michna, Jacek Steliga.

Za wysługę 25 lat:

Jacek Gładysz, Janusz Mermon, Lucjan Szczur, Stanisław Liberacki.

Złotą odznakę MDP otrzymali:

Zuzanna Jagieło, Paula Krzywda, Wiktoria Liberacka, Paulina Ozimina, Patrycja Panaś, Sandra Sajdak, Agnieszka Socha, Paula Wójcik.

Srebrną odznakę MDP otrzymali:

Wiktoria Guzik, Wiktoria Habrat, Anna Jasłowska, Justyna Lidwin, Bartosz Lidwin, Jakub Leniek, Mikołaj Matelowski, Kamil Szczur, Julia Uliasz, Bartosz Wawszczak, Paulina Wojnar, Adrian Żołna.

Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczeni zostali:

nadbryg. Bogdan Kuliga, st. bryg. Kazimierz Gładysz, druh Bolesław Krzywda, st. bryg. Krzysztof Korzec.

Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczeni zostali:

st. bryg. Mariusz Bieńczak, druh Zbigniew Gładysz, bryg. Paweł Gaj, mł. bryg. Krzysztof Marszałek.

Dowódcą uroczystości był dh st. kpt. Janusz Litwin – Prezes Zarządu Oddziału Gminy ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju, zarazem dowódca zmiany służbowej JRG PSP w Krośnie.

Uroczystość uświetnili artyści i muzycy w tym Orkiestra Dęta z Gminy Miejsce Piastowe której towarzyszył Chór Szczepańcowa, Kapela Ludowa Rymanowianie oraz solistka grupy teatralno-wokalnej działającej przy GOK w Chorkówce Daria Samborowska.

Fotorelacja

W uroczystości udział wzięli:

Poseł  na Sejm  RP Joanna  Frydrych,

Radny  Sejmiku   Województwa  Podkarpackiego   Dariusz  Sobieraj,

Krajowy  Kapelan  Strażaków   ks. st.  bryg. dr Jan  Krynicki,

Kapelan  Strażaków   Małopolskich   ks. mł. bryg.  Władysław  Kulig,

Kapelan  KW PSP  w Rzeszowie  ks. Paweł  Samborski,

Kapelan  Strażaków   Powiatu  Dębickiego  ks. Józef  Jasiurkowski,

Proboszcz  Parafii  Szczepańcowa   ks. Mirosław  Grendus,

Prezes  Zarządu  Oddziału   Pow.  ZOSP  RP  w  Krośnie   dh  Jan  Kilar  wraz  z Wiceprezesem dh Józefem Tuckim  oraz  sekretarzem  dh  Romanem Prugarem,

Starosta Krośnieński Jan Juszczak wraz z Wicestarostą Adolfem Kasprzykiem i Dyrektorem – Członkiem Etatowym Zarządu Powiatu Aleksandrem Mercikiem,

Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, jego zastępca bryg. Zbigniew Nowak, Dowódca JRG PSP  bryg.  Paweł  Gaj wraz z zastępcą mł. bryg. Krzysztofem Marszałekiem  i mł.  bryg.  Ireneuszem Długoszem,

Komendant  Miejski  Policji  w Krośnie  mł. insp. Leszek  Buryła,

Były   Komendant  Bieszczadzkiego  Oddziału  Straży Granicznej  gen. bryg.   Henryk Majchrzak,

Byli Podkarpaccy  Komendanci   Wojewódzkiej Policji  w osobach: nadinsp.  Józef Gdański oraz  insp.  prof. zw.  Stanisław Pieprzny – Uniwersytet  Rzeszowski,

Wójt Gminy Andrzej Koniecki wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Batorem,

Sekretarz   Gminy  Wioletta Klimek,

Radni Rady Gminy Krzysztof  Markiewicz -V-ce Przewodniczący Rady, Edward Szwedo  i  Andrzej Wierdak,

Dyrektor  Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce  Gabriela Nizianty,

byli Podkarpaccy  Komendanci  Woj. PSP nadbryg.  Bogdan Kuliga i st. bryg. Andrzej Stopa oraz byli zastępy: st. bryg. Mark Kondracki  i bryg. Antoni Bernatowski,

były  Komendant  Wojewódzki  PSP  w  Krośnie  st.  bryg. Eugeniusz  Stukus,

były  Zastępca  Komendanta  Wojewódzkiego  SP w  Krośnie  dh   st. bryg. Mieczysław  Prugar,

były Komendant   Miejski  PSP  w Krośnie  st. bryg.  Krzysztof Korzec,

były  Zastępca  Komendanta  Miejskiego  w Krośnie,  a  następnie  Pow. PSP  w  Sanoku  st.  bryg. Lesław Penar,

były  Naczelnik Wydziału KW PSP w Krośnie bryg. Zbigniew  Kubit,  zarazem  Przewodniczący   Rady  Miasta  Krosna,

Prezes  Zarządu  Oddziału  Pow.  ZOSP RP w Dębicy  dh  Władysław Radzik,

Prezes Stowarzyszenia  na Rzecz Bezpieczeństwa  w  Krośnie Wiesław  Nowak  oraz  sekretarz  Zarządu  Andrzej Zawiślak,

Dyrektor  GOK   w Chorkówce,  a zarazem członek zarządu oddziału gminnego  ZOSP RP dh Bogusław  Pacek,

Prezes  Zarządu  Koła  Emerytów i Rencistów  przy  KM PSP w Krośnie  –  Roman  Petryniak  wraz  z Adamem  Olszewskim,

Sołtys  wsi Marta Żołna,

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Beata  Korecka,

Prezes  Stowarzyszenia  na  Rzecz   Rozwoju Wsi Szczepańcowa Bożena  Kurdziel,

Przewodnicząca KGW  Marta Adamczyk,

Prezes  KS Szczepańcowa  Dariusz  Gierlicki,

Szef  Chóru  Szczepańcowa   Patryk  Sobiecki  wraz  z członkami chóru,

Komendant Gminnego Zarządu ZOSP RP dh. mł.  asp.  Adam Łukaszewski,

Delegacje  jednostek  OSP  z terenu  gminy  Chorkówka  wraz z pocztami  sztandarowymi,

Orkiestra  Dęta  Miejsce Piastowe.