Gmina otrzymała dofinansowanie na OZE, będzie tworzona lista rezerwowa

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Projekt partnerski Gminy Chorkówka i Miejsce Piastowe znalazł się na 9 miejscu listy rankingowej i tym samym uzyskał dofinansowanie do 510 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii z terenu gminy Chorkówka. Całkowity koszt projektu dotyczący Gminy Chorkówka wynosi 8.273.194 zł, w tym 5.168.617 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Będą przyjmowane deklaracje na listę rezerwową!