ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informuje się mieszkańców gminy Chorkówka, że w dniu 5 września 2017 r. (tj. wtorek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  odpadów problemowych oraz innych odpadów niebezpiecznych.

Odpady należy składać od godz. 9.00 -18.00  w następujących miejscach:

Miejscowość Miejsce zbiórki
Bóbrka obok Domu Strażaka
Chorkówka obok Remizy OSP
Draganowa obok Domu Ludowego
Faliszówka obok Domu Ludowego
Kobylany na placu starego Domu Ludowego
Kopytowa obok Domu Ludowego
Leśniówka obok Domu Strażaka
Poraj obok Domu Strażaka
Sulistrowa obok Domu Strażaka
Żeglce obok Domu Strażaka

W ramach  planowanej zbiórki odbierane będą  następujące rodzaje odpadów:

  1. Odpady wielkogabarytowe m.in.: meble, zabawki dużych rozmiarów,ceramika sanitarna, miski, wiadra, wanienki i wózki dziecięce, stolarka drzwiowa i okienna.
  2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny min.:pralki,  lodówki, odkurzacze, telewizory, radioodbiorniki,
    komputery, żelazka.
  3. Chemikalia, opakowania po chemikaliach i inne odpady niebezpieczne m.in.: farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, pozostałości lakierów.
  4. Zużyte baterie i akumulatory.
  5. Wszystkiego rodzaju lampy i żarówki.
  6. Opony (o szerokości zewnętrznej nie przekraczającej 400 mm).
  7. Przeterminowane lekarstwa, strzykawki.
  8. Odpady budowlano-remontowe należy dostarczyć w specjalnych workach koloru białego z napisem ODPADY BUDOWLANE (o poj. 50-60 l), które należy uprzednio nabyć w Firmie TRANS-FORMERS KARPATIA SP. Z O.O. w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (limit przyjmowania tych odpadów to 6 worków od właściciela nieruchomości).

Uwaga:    Odpady elektryczne i elektroniczne muszą być kompletne.

Sprzęt zdemontowany, rozkręcony nie będzie odbierany!

Zbiórka dotyczy odpadów powstających wyłącznie w gospodarstwach domowych.

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczą nie będą odbierane!