Cykl spotkań informacyjnych Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rozpoczęła cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe. Celem spotkań jest zapoznanie z podstawowymi warunkami i zasadami ubiegania się o środki finansowe w ramach zbliżającego się naboru na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

30 sierpnia br. takie spotkanie odbyło się w Gminie Chorkówka, w budynku tutejszego Urzędu. Kolejne spotkania w innych gminach według harmonogramu.