Dożynki w gminie Chorkówka 

Tegoroczne gminne Dożynki, odbyły się podobnie jak w ubiegłym roku w Kopytowej, gdzie 27 sierpnia br.  przed Domem Ludowym zgromadziły się delegacje z wieńcami dożynkowymi. Zgodnie z tradycją uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą, która w tym roku miała wyjątkową oprawę, ze względu na sakrament bierzmowania, który przyjęła młodzież gimnazjalna. Mszę koncelebrował ks. Biskup Stanisław Jamrozek oraz ks. Bronisław Wyczawski, ks. Wacław Socha, ks. Jacek Pusztuk, ks. Dziekan Jan Bielec i rezydent ks. Władysław Stanek. Zarówno podczas mszy jak i przemarszu,  uczestnikom dożynek towarzyszyła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe. Po mszy uroczystości dożynkowe kontynuowane były na placu obok Domu Ludowego w Kopytowej, gdzie ponownie zaprezentowała się Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Miłosza Markiewicza. Po muzycznym wstępie nastąpiło powitanie gości, którego dokonał Bogusław Pacek Dyrektor GOK. Natomiast spotkanie dożynkowe otworzyli  Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka w towarzystwie starostów Dożynek Ewy Ziemby oraz Leona Capały. Jedną z najważniejszych tradycji dożynkowych jest ośpiewanie wieńców. Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać okolicznościowych pieśni, a także wierszy. Podczas ośpiewywania prezentowane były dożynkowe wieńce. Każda delegacja na ręce Wójta złożyła chleby wypieczone z tegorocznych zbóż. Wypieki zostały podzielone i rozdane wśród licznie zgromadzonych gości oraz uczestników dożynek. Na scenie zaprezentowali się także: młodzi artyści z grupy wokalno-teatralnej działającej przy GOK-u w Chorkówce, zespół Ropiorze z Bóbrki, Kamil Suski oraz zespół Rico, który bawił gości do późnych godzin nocnych.

W tegorocznych uroczystościach dożynkowych udział wzięli: Maria Kurowska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Dariusz Sobieraj- radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Gładysz – Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, Dariusz Bator – zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Marian Janik – Radny Rady Powiatu a zarazem sołtys wsi Kopytowa, radni gminy Chorkówka, Anna Lula – Skarbnik Gminy oraz Irena Soboń –Przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet i Roman Piłat Prezes Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Podobnie jak każdego roku Zofia Trybus (PODR Boguchwała z/s Krosno) przygotowała wystawę płodów rolnych.