Rozeznanie rynku – na dostawę pomocy dydaktycznych

Rozeznanie rynku na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Chorkówka.

Rozeznanie cenowe – dostawa pomocy dydaktycznych

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3 Chorkówka- materiały dydaktyczne 2 do RR