Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2017”

Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

Zasady konkursu 

Wzór formularza wniosku (do obejrzenia)  

Kryteria oceny merytorycznej 

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU PRZECZYTAJ INSTRUKCJE 

Przypominamy o zmianach w regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego RS 2018

Konkurs realizowany jest we współpracy z czterema Partnerami Regionalnymi, którzy są odpowiedzialni za promocję konkursu, udzielanie informacji w swoich regionach oraz organizację i przeprowadzenie Regionalnych Komisji Grantowych.

Dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego

Fundacja Fundusz Lokalny SMK

37-416 Zbydniów

Adres e-mailowy: fundacjasmk@gmail.com

tel: 531 586 222

http://rownacszanse.pl/i356