XVII Biesiada Karpacka – Chorkówka 2017 (31)

Bogusław Pacek Dyrektor GOK oraz Kazimierz Gładysz Przewodniczący Rady Powiatu Rozpoczęcie Biesiady