„Przyjazny Dom” – dofinansowanie dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje o Programie „Przyjazny Dom”. Jest to program skierowany do osób fizycznych będących właścicielami i współwłaścicielami nieruchomości, na których realizowane będą zadania inwestycyjne. Głównym celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa gospodarki ściekowej Podkarpacia.

Więcej informacji nt. Programu „Przyjazny Dom”