Odnowienie placu zabaw w Kobylanach

31 lipca br. Wójt Gminy Chorkówka podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnowienie placu zabaw, uzupełnienie o nowe elementy oraz wykonanie chodnika od szkoły do placu zabaw w Kobylanach”. Na podstawie niniejszej umowy Gmina otrzyma 10.000 zł pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 21 tys. zł.

Projekt obejmuje demontaż zniszczonych i montaż nowych urządzeń gotowych, stanowiących wyposażenie placu zabaw dla dzieci:

– huśtawki sprężynowe pojedyncze – 3 szt. (wiek 2+, wymiary: 165×80, materiał wykonania: drewno, metal);

– ścianka wspinaczkowa – 1 szt. (wiek 1-4 lata, materiał wykonania: metal lub drewno).

Wszystkie zamontowane urządzenia będą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do użytkowania przez dzieci. W ramach prac odświeżona zostanie również drewniana altana, która stanowi jeden z elementów wyposażenia placu. Ponadto w chodniku wymienione zostaną  zniszczone płytki, a część ścieżki prowadzącej do placu zabaw ze Szkoły Podstawowej utwardzona zostanie płytami.

Zadanie będzie zrealizowane do 15 września 2017 r.