„Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SP. Z O.O. zaprasza do udziału w projekcie „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu” Nr RPPK.09.03.00-18-0003/15

Celem projektu „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu” jest podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, na pełnym poziomie A lub B dla 270 osób dorosłych o niskich kwalifikacjach (230 osób pozostających bez zatrudnienia i 40 osób pracujących), posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w wieku 25 lat i więcej, w tym 30% (81 osób) w wieku powyżej 50 r.ż., zamieszkujących, pracujących lub uczących się w rozumieniu KC na obszarze województwa podkarpackiego, poprzez udział w szkoleniu zakończonym egzaminem zewnętrznym, do 28.02.2018 r.

Informacje o projekcie – Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu MCDK - Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu - PLAKAT