Nowa scena plenerowa przy GOK w Chorkówce

Na scenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce każdego roku sporo się dzieje. Występują na niej nasi rodzimi artyści, zarówno ci doświadczeni jak i stawiający pierwsze kroki wokalne, taneczne, aktorskie czy sportowe. Swoje umiejętności prezentuje także sporo zaproszonych gości, którzy biorą udział w biesiadach, przeglądach  czy okolicznościowych spotkaniach. Jednym słowem scena jest już wysłużona. Kilkanaście dni temu, podczas Przeglądu Zespołów Śpiewaczych w Chorkówce, Wójt Andrzej Koniecki poinformował o tym, że gmina już niedługo będzie mogła poszczycić się nową sceną, zupełnie inną od tej, która służy od wielu lat. Na to zadanie gmina starała się pozyskać dofinansowanie w LGD „Kraina Nafty”. Wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. Budowa sceny plenerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce, złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, został rozpatrzony pozytywnie i wysoko oceniony (I miejsce) przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”. Gmina Chorkówka otrzyma dofinansowanie w wysokości 158.814,00 zł, co stanowi 63,63 % wartości inwestycji (maksymalne, możliwe do uzyskania dofinansowanie). Zadanie obejmuje budowę sceny plenerowej do organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych. Inwestycja zlokalizowana będzie obok Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce oraz w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu rekreacyjno-sportowego, którego budowę zaplanowano na lata 2017 – 2018. Zadaszenie sceny zaprojektowano jako konstrukcję stalową całoroczną. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2018 r.