Koniec roku szkolnego – podsumowanie uczniowskich sukcesów

Koniec roku szkolnego, to między innymi czas, na podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim są kierowane do uczniów wykazujących zainteresowanie tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu między innymi: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych) oraz geografii, historii, biologii, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, fizyki, matematyki czy informatyki.

Już od jesieni ubiegłego roku uczniowie zmagali się z kolejnymi etapami konkursów. Na finale spora grupa uczniów ze szkół z terenu naszej gminy może poszczycić się wysokimi lokatami i zdobytymi zaszczytnymi tytułami (należy dodać, że tytuł LAUREATA KONKURSU otrzymuje 35% uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów).

W kategorii szkół podstawowych na wyróżnienie zasługują uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej. Uczniowie z Bóbrki zakwalifikowali się do III (wojewódzkiego etapu) konkursu z języka angielskiego i sięgnęli po najwyższe tytuły. Mateusz Półchłopek zdobył tytuł laureata, a Jakub Jabłoński tytuł finalisty tego konkursu.

Olga Janocha uczennica Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej zdobyła tytuł finalisty w konkursie z matematyki.

W kategorii konkursów gimnazjalnych Gminę Chorkówka reprezentowali uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.

Ostatecznie na etapie wojewódzkim po najwyższy tytuł laureata sięgnęli:

w konkursie historycznym: Bartłomiej Bodaszewski, Adam Gonet i Bartłomiej Okińczyc – uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie oraz Piotr Cyburt – uczeń Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej,
w konkursie geograficznym: Adam Gonet uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie,
w konkursie matematycznym – Adam Gonet (wymieniony wcześniej już dwukrotnie!) uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.
Tytuły finalistów uzyskali: w konkursie geograficznym Szymon Prętnik – uczeń Gimnazjum w Świerzowej Polskiej; w konkursie historycznym Wojciech Dubis – uczeń Gimnazjum w Świerzowej Polskiej; w konkursie chemicznym Witold Zaremba – uczeń Gimnazjum w Świerzowej Polskiej; w konkursie biologicznym Magdalena Majka – uczennica Gimnazjum w Zręcinie.

Laureaci i finaliści konkursów otrzymali zaświadczenia wydane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Gabriela Nizianty

Dyrektor CUO Chorkówka