Absolutorium dla Wójta Gminy

14 czerwca br. podczas XLIII sesji Rada Gminy Chorkówka udzieliła Wójtowi Gminy Chorkówka Andrzejowi Konieckiemu absolutorium za 2016 r. Wszyscy obecni na sesji Radni (13 osób) głosowali za udzieleniem absolutorium. Po głosowaniu wójt Andrzej Koniecki podziękował radnym, dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom urzędu za zaangażowanie oraz efektywną pracę.