Strażackie uroczystości w Draganowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Draganowej, gmina Chorkówka była gospodarzem tegorocznych Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, które zorganizowane zostały 13 maja br. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele filialnym Parafii Kobylany, celebrowaną przez Proboszcza Parafii ks. Roberta Niemczyka. W uroczystości udział wzięli druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście.

Druga część obchodów strażackiego święta odbyła się na placu przed budynkiem Domu Ludowego w Draganowej, w którym także zlokalizowana jest remiza OSP. Meldunek o gotowości do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druhowi Janowi Kilarowi złożył Komendant Gminny Związku OSP RP w Chorkówce druh Adam Łukaszewski, po czym odegrany został hymn Związku OSP RP.

Powitania uczestników uroczystości, w tym dostojnych gości dokonał Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce druh Kazimierz Gładysz, który następnie zapoznał zebranych z aktualnym stanem ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie gminy. Zaznaczył, iż w piętnastu jednostkach zrzeszonych jest 618 członków czynnych, 40 honorowych i 27 wspierających. Przy OSP działają 4 kobiece drużyny pożarnicze oraz 11 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jednostki OSP Kobylany i OSP Szczepańcowa funkcjonują w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się 19 pojazdów pożarniczych różnych typów.

Główną częścią uroczystości było przekazanie na wyposażenie OSP w Draganowej nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego w zabudowie kontenerowej marki Ford Ranger. Pojazd z napędem 4×4 wartości 200 tys. złotych sfinansowany został po połowie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Chorkówka. Aktu przekazania samochodu, dowodu rejestracyjnego i kluczyków Prezesowi OSP Draganowa druhowi Zbigniewowi Olszykowi i Naczelnikowi jednostki druhowi Adamowi Klukowi dokonali: Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druh Jan Kilar, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Maciej Sekuła i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Kazimierz Gładysz. Następnie pojazd poświęcony został przez ks. Roberta Niemczyka. Jest to 9 fabrycznie nowy samochód pożarniczy, które od 2009 roku trafiły na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń strażackich zasłużonym druhom. Złotym medalem ,,za zasługi dla pożarnictwa,, odznaczeni zostali: Adam Łukaszewski- Komendant Gminny ZOSP RP, który pełnił jednocześnie rolę dowódcy uroczystości oraz Zbigniew Olszyk- Prezes OSP w Draganowej. Ponadto 5 druhów udekorowanych zostało srebrnym, 12 brązowym medalami ,,za zasługi dla pożarnictwa,, i 13 druhów otrzymało odznakę ,,Strażak Wzorowy,,. Spikerem uroczystości druh Bogusław Pacek- Dyrektor GOK w Chorkówce, zarazem członek Zarządu Oddziału Gminnego.     W uroczystości ponad to udział wzięli: st bryg. Krzysztof Korzec- były Komendant Miejski PSP w Krośnie, Dariusz Bator- Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Zofia Munia- radna Rady Gminy Chorkówka z Draganowej oraz Aneta Munia- Skrzęta- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Draganowej.

Końcowym akcentem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości, którzy złożyli strażakom podziękowania za ich społeczną, humanitarną służbę, za kontynuowanie pięknych tradycji służenia ludziom i swym ,,Małym Ojczyznom,,.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Chorkówce

Kazimierz Gładysz

fot. st. bryg. Krzysztof Korzec