Nowe tabliczki z nazwami ulic w gminie

Dobiega końca montaż tabliczek z nazwami ulic oraz tablic informacyjnych z ich  rozkładem w poszczególnych miejscowościach. Tabliczki montowane są w Zręcinie, Bóbrce oraz Świerzowej Polskiej, czyli w tych miejscowościach, w których zgodnie z wolą mieszkańców wprowadzono nazwy ulic. Tabliczki w przyszłości montowane będą także w innych miejscowościach, jeżeli ich mieszkańcy wyrażą wolę wprowadzenia oraz oznakowania ulic.