I Przegląd Pieśni Maryjnej i Pielgrzymkowej w Bóbrce

Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Przyroda budzi się do życia, wokół zaczyna się zielenić, kwiaty mienią się feerią barw. Maj to także od niepamiętnych czasów miesiąc poświęcony szczególnie czci Matki Bożej.  Nie bez przyczyny właśnie ten miesiąc wybrali pomysłodawcy na zorganizowanie I Przeglądu Pieśni Maryjnej i Pielgrzymkowej, który odbył się 21 maja br. w Bóbrce. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, którą odprawił  ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, ksiądz proboszcz Stanisław Babiarz, ksiądz Tadeusz Nowak, asystowali: ksiądz prałat Jan Luchowski, ksiądz Piotr Babiarz, ksiądz Jacek Puszczuk oraz ksiądz Wacław Socha. Wśród zaproszonych gości byli: Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Gładysz Przewodniczący Rady Powiatu, Aleksander Mercik Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego, Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, Dariusz Bator Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Mieczysław Czelny Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Bogumił Świątek Radny Gminy Chorkówka, Tadeusz Malik Radny Gminy Chorkówka, a także Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, Helena Nowak  Dyrektor ZSiP w Bóbrce, Grażyna Ostrowska reprezentująca Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz sołtysi, prezesi stowarzyszeń i przewodniczące KGW z terenu Gminy Chorkówka.

Podczas przeglądu zaprezentowali się soliści, grupy śpiewacze a także schole.

Na scenie wystąpili:

Kapela „Malawianie” z Malawy – Gmina Krasne
Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Kapelą
Schola z Żeglec
Schola z Kobylan
Schola z Makowisk
Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” ze Świerzowej P.
Solistka Halina Nowak
Schola z Leśniówki
Schola z Bóbrki
Zespół Śpiewaczy „Wietrznianki” z Wietrzna
Schola z Kopytowej
Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”
Solistka Ewa Kłos
Solistka Magdalena Niedziela
Zespół „Amusica” z Łęk Dukielskich
Ks. Proboszcz Stanisław Babiarz, Katarzyna Ciołkosz, Przygrywał Jerzy Bryła (współorganizatorzy Przeglądu)

Przegląd był nie tylko wspaniałym doznaniem duchowym, organizatorzy zadbali także o poczęstunek. Każdy mógł posilić się smaczną zupą i gołąbkami. Swoje artystyczne dzieła prezentowali także rękodzielnicy: Iwona Jankowska-Kozak (malarstwo), Krystyna Krzywda (serwety szydełkowe) oraz Teresa Macek (pergamano, okolicznościowe kartki i obrazy Maryjne). Spotkanie w tak licznym gronie było także wspaniałą okazją do wyrażenia wdzięczności księdzu kanonikowi Tadeuszowi Nowakowi, który przez 16 lat był proboszczem parafii Bóbrka. Do podziękowań przyłączyli się zarówno mieszkańcy jak i zaproszeni goście. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał sołtys Bóbrki Stanisław Czarnota.

Organizatorzy: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Gmina Chorkówka.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.