Worki na odpady segregowane oraz naklejki na worki na II półrocze 2017 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców gminy Chorkówka, że worki na odpady segregowane oraz naklejki na worki na II półrocze 2017 roku będą wydawane w następujących miejscowościach i terminach:

Miejscowość

Miejsce wydawania

Dzień

Godziny

DRAGANOWA

Dom Ludowy

5 czerwca 2017r.

(poniedziałek)

900-1900

FALISZÓWKA

Dom Ludowy

KOBYLANY

Dom Kultury

SULISTROWA

Dom Strażaka

ŻEGLCE

Dom Ludowy

BÓBRKA

Dom Ludowy

6 czerwca 2017r.

(wtorek)

KOPYTOWA

Dom Ludowy

LEŚNIÓWKA

Dom Strażaka

PORAJ

Dom Ludowy

SZCZEPAŃCOWA

Dom Strażaka

CHORKÓWKA

Dom Strażaka

8 czerwca 2017r.

(czwartek)

MACHNÓWKA

Dom Ludowy

ŚWIERZOWA POLSKA

Dom Ludowy

ZRĘCIN

Dom Ludowy

Istnieje możliwość wyboru koloru worków według indywidualnych potrzeb. Niezależnie od miejsca zamieszkania, worki i naklejki można odebrać we wszystkich wyżej podanych punktach.

W przypadku nieodebrania ww. materiałów w wyznaczonych terminach – należy kierować się po ich odbiór do firmy TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.