Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia – ankieta dla mieszkańców

Gmina Chorkówka przystąpiła do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Tytuł projektu: Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia.

Naszymi Partnerami są: Gmina Gać- lider projektu, Gmina Bukowsko, Gmina Fredropol, Gmina Zarszyn, Gmina Rokietnica, Gmina Jawornik Polski,  Gmina Jaśliska, Gmina Zagórz, Gmina Jedlicze, Gmina Wojaszówka oraz firma Certes Sp. z o.o.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracji istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzanie usługami dziedzinowymi w obszarach podatków
i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.2016 – 28.02.2018 r.

Wartość projektu to 2 145 500,00 złotych, wkład własny niepieniężny to 337 272,60 złotych.

W związku z realizacją projektu prosimy mieszkańców gminy o wypełnienie ANKIETY

plakater