Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej o zasięgu powiatowym odbył się 10 maja w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Wykonawcy oceniani byli w 3 kategoriach: klasy I-III SP, IV-VI SP oraz gimnazja. Celem festiwalu było rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, rozwijanie postawy ciekawości, otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur. W festiwalu udział wzięli uczniowie, reprezentujący następujące placówki oświatowe z terenu gminy i powiatu: ZS i Pl. Bóbrka, ZS Chorkówka, SP Dobieszyn, SP Jedlicze, SP Krościenko Wyżne, SP Leśniówka, SP Szczepańcowa, ZS Świerzowa P., ZS Warzyce, SP Zręcin, Publiczne Gimnazjum w Krościenku Wyżnym, Gimnazjum w Świerzowej Polskiej, Gimnazjum w Zręcinie. Komisja w składzie: Grażyna Ostrowska (Biuro Promocji Kultury i Sportu – Starostwo Powiatowe w Krośnie), Magdalena Harmata (absolwentka filologii angielskiej), Gabriela Lipka (wokalistka, solistka kapeli ludowej Białobrzeżanie), Monika Nowak (wokalistka), Patryk Sobiecki (muzyk, dyrygent Chóru Szczepańcowa i orkiestry dętej w Lesku), po przesłuchaniu wszystkich prezentacji wyróżniła następujące osoby:

Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III:
I MIEJSCE: Wiktoria Bołoz (SP Jedlicze)
II MIEJSCE: Nadia Głowacka (SP Jedlicze)
III MIEJSCE: Sandra Gromek (ZS i Pl. Bóbrka)
WYRÓŻNIENIE: zespół w składzie: Maja Samborowska, Natalia Gradowicz, Julia Widziszewska (ZS                                          Chorkówka)
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI:
I MIEJSCE: Milena Dziepak (Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym)
II MIEJSCE: Karolina Adamik (ZS Świerzowa P.)
III MIEJSCE: Weronika Filar  (Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym)
III MIEJSCE: Igor Gacek (ZS Warzyce)
WYRÓŻNIENIE: Gabriela Zając (ZS Świerzowa P.)
Emilia Capała (ZSP Kopytowa)

Kategoria gimnazja:
I MIEJSCE: Marlena Szmyd (Publiczne Gimnazjum w Krościenku Wyżnym)
II MIEJSCE: Adam Gonet (Gimnazjum w Zręcinie)
III MIEJSCE: Daria Samborowska (Gimnazjum w Zręcinie)
III MIEJSCE: Agnieszka Kozioł (Gimnazjum w Zręcinie)

Nagroda specjalna: Zespół muzyczny „SONG” z Publicznego Gimnazjum w Krościenku Wyżnym.

Laureaci festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe  w Krośnie, Gminę Chorkówka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.

Tekst i foto.: GOK Chorkówka 

GALERIA

Foto: UG Chorkówka