Utrudnienia w ruchu drogowym

Starostwo Powiatowe w Krośnie  informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska” z uwagi na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniach: od 4 maja br. do 3 czerwca br. wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1956R od skrzyżowania z drogą powiatową na 2003R Równe (Kopalnia) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1992R Kobylany – Wietrzno w m. Wietrzno.

Trasa objazdu dla ruchu tranzytowego (jadąc od strony Zboisk) będzie przebiegała po DK 19 w kierunku Miejsca Piastowego przez Równe i Rogi, następnie po DK 28 w kierunku Krosna oraz DP 1896R przez m. Świerzowa Polska do Zręcina.

W przeciwnym kierunku trasa będzie przebiegała analogicznie.

Ruch lokalny odbywał się będzie drogami powiatowymi: nr 2003R Równe (Kopalnia), następnie drogą krajową nr DK 19 do m. Zboiska lub drogami powiatowymi: nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki, nr 1992R Kobylany-Wietrzno.

Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane.

Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.

Starosta Krośnieński

 Jan Juszczak