Robocze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie w siedzibie OSP Szczepańcowa

3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia – Wiesław Nowak, Wiceprezes Stowarzyszenia – Kazimierz Gładysz, który jako Prezes OSP w Szczepańcowej pełnił rolę gospodarza spotkania, Sekretarz Stowarzyszenia – Andrzej Zawiślak, a także członkowie Zarządu: Jan Szwast i Radosław Przybyła. Ponadto w posiedzeniu gościnnie udział wzięli: Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak oraz Zastępca Wójta Gminy Chorkówka Dariusz Bator. Podczas pobytu w Szczepańcowej goście zwiedzili obiekt remizy OSP, zapoznali się z wyposażeniem jednostki, a także zakresem prowadzonej działalności statutowej, w tym operacyjno – technicznej. W trakcie spotkania przekazane zostały gratulacje i serdeczne życzenia dla nowo powołanego Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Mariusza Bieńczaka. Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek Buryła, jako że po raz pierwszy wizytował jednostkę OSP Szczepańcowa wpisał się do pięknie prowadzonej kroniki. Spotkanie, podczas którego wytyczono plan działania Stowarzyszenia na najbliższe miesiące, przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze.